»Melatonin er billig at købe, og udsigten til fortjeneste for industrien er lille. Derfor er det svært at finde pengene.« Professor Mogens Claësson om forskningen i hormonet melatonin, som har vist forbløffende gode resultater i kampen mod kræft. videnskab.dk  Vores værdier Sygdomsbehandling er i dag hovedsageligt overladt til medicinal-industrien, der fungerer på det frie markeds vilkår. Det betyder, at pengene bliver placeret i stoffer og metoder, der kan patenteres, for det er kun her, der kan skabes tilstrækkelig indtjening. Det medfører en skævvridning af vores sundhedsvæsen og de behandlinger, vi bliver tilbudt. Center for Naturlig Hormonterapi er 100% dedikeret til at rette op på denne skævvridning og få de store behandlingsmuligheder i naturlige stoffer ud til dem, der har brug for det. Behandling bør være baseret på, hvad der virker - ikke på, hvad der kan patenteres. Forskningen viser, at ubalance i hormonerne ligger bag en lang række sygdomme og lidelser, og den forskning fremlægger vi i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” Her hjælper patenterede stoffer ikke, fordi de pr. definition er kropsfremmede. At genoprette balancen kræver et princip om at give det, der mangler. Kun naturlige, ikke-patenterbare stoffer kan løse den opgave.
Om centret
Center for Naturlig Hormonterapi
NHT Naturlig Hormonterapi®
© Center for Naturlig HormonTerapi - CVR 31828562 - center@nht.dk
Kursus Kursus Uddannelse Uddannelse Find en NHT-vejleder Find en NHT-vejleder Se udgivelser Se udgivelser
Kom videre
Center for Naturlig Hormonterapi formidler forskning i naturlige hormoner og andre naturlige stoffer, som har vist sig at have et stort behandlings- potentiale - et potentiale, som kun i ringe grad bliver brugt i det danske sundhedsvæsen, fordi naturlige stoffer ikke kan patenteres. Det betyder, at der ikke er penge til at omsætte forskningsresultaterne til praktisk behandling. Det er ikke i befolkningens interesse, at patenterne kommer før patienterne, og det ønsker vi at være med til at rette op på. Vi udbyder kurser og efteruddannelse med RAB-godkendelse fra FDZ og ZCT, som er autoriseret af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi tilbyder undervisning af høj kvalitet med solid faglig ekspertise.
KURSUS
UDDANNELSE
WEBINAR
UDGIVELSER
SHOP
BLOG
OM OS
KONTAKT
Webinarer
Center for Naturlig Hormonterapi
Om centret
Center for Naturlig Hormonterapi formidler forskning i naturlige hormoner og andre naturlige stoffer, som har vist sig at have et stort behandlings-potentiale - et potentiale, som kun i ringe grad bliver brugt i det danske sundhedsvæsen, fordi naturlige stoffer ikke kan patenteres. Derfor er der ingen penge til at omsætte forsknings-resultaterne til praktisk behandling. Det er ikke i befolkningens interesse, at patenterne kommer før patienterne, og det ønsker vi at være med til at rette op på. »Melatonin er billig at købe, og udsigten til fortjeneste for industrien er lille. Derfor er det svært at finde pengene.« Professor Mogens Claësson om forskningen i hormonet melatonin, som har vist forbløffende gode resultater i kampen mod kræft. videnskab.dk 
Vi udbyder kurser og efteruddannelse med RAB-godkendelse fra FDZ og ZCT, som er autoriseret af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi tilbyder undervisning af høj kvalitet med solid faglig ekspertise. Vores værdier Sygdomsbehandling er i dag hovedsageligt overladt til medicinal- industrien, der fungerer på det frie markeds vilkår. Det betyder, at pengene bliver placeret i stoffer og metoder, der kan patenteres, for det er kun her, der kan skabes tilstrækkelig indtjening. Det medfører en skævvridning af vores sundhedsvæsen og de behandlinger, vi bliver tilbudt. Center for Naturlig Hormonterapi er 100% dedikeret til at rette op på denne skævvridning og få de store behandlingsmuligheder i naturlige stoffer ud til dem, der har brug for det. Behandling bør være baseret på, hvad der virker - ikke på, hvad der kan patenteres. Forskningen viser, at ubalance i hormonerne ligger bag en lang række sygdomme og lidelser, og den forskning fremlægger vi i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” Her hjælper patenterede stoffer ikke, fordi de pr. definition er kropsfremmede. At genoprette balancen kræver et princip om at give det, der mangler. Kun naturlige, ikke-patenterbare stoffer kan løse den opgave.
Kom videre
NHT Naturlig Hormonterapi®
© Center for Naturlig HormonTerapi - CVR 31828562 - center@nht.dk
Kursus Kursus Uddannelse Uddannelse Find en NHT-vejleder Find en NHT-vejleder Se udgivelser Se udgivelser