En unik uddannelse Anette Paulin er uddannelsesleder på denne helt unikke uddannelse, der integrerer lægevidenskabelig forskning med et holistisk livssyn. Du bliver som behandler i stand til at give dine klienter en forståelse for de ubalancer, der ligger bag symptomer og lidelser, der har at gøre med hormonel ubalance - og du kan gøre det med et solidt fundament i den publicerede videnskabelige forskning. Du får også mulighed for at bygge din vejledning på objektive data fra laboratorietests - og sætte dem ind i en sammenhæng, hvor klientens lidelser ikke blot reduceres til måleresultater.

Byg videre på det, du allerede kan

Uddannelsen fungerer som en overbygning til den sundhedsfaglige uddannelse, du har i forvejen, hvad enten den er autoriseret eller alternativ. Formålet med uddannelsen er at gøre dig som behandler i stand til at integrere naturlig hormonterapi i din behandling. Det indebærer bl.a.:  

Personlig supervision

Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk læring, og du får personlig supervision af Anette Paulin samt udvalgte NHT®-vejledere. At give den nødvendige supervision til dig i arbejdet med dine første klienter er noget af det, der prioriteres højt på uddannelsen, fordi mødet med rigtige klienter er den bedste måde at få indarbejdet de ting, du undervises i på kursusgangene.

Optagelse

Uddannelsen henvender sig til erfarne behandlere, der kan vejlede klienter inden for veletablerede rammer, hvad enten det sker i det etablerede sundhedsvæsen eller som selvstændig. Der skal udfyldes et spørgeskema - er du interesseret i at være med, så udfyld spørgeskemaet. Bemærk: Holdet i 2018 er fyldt op. Spørgeskema for 2019 bliver lagt på medio januar.

Praktisk info

NHT®-uddannelsen er en 1-årig uddannelse, der består af 15 kursusgange samt supervisioner. Hvert uddannelseshold har plads til max. 18 deltagere. Uddannelsesprisen er fradragsberettiget. Bemærk, hvis du er momsregistreret, at beløbet er momsfrit jvf. Momslovens §13, stk. 1 om undervisning alene med erhvervsmæssigt sigte. Næste uddannelsesforløb starter i januar 2018 med intromøde lørdag den 20. januar. Holdet i 2018 er fyldt op. Information om uddannelsen i 2019 følger medio januar. RAB-point: Efteruddannelse, 240 lektioner / 180 timer.

Mere om online-uddannelse

Al undervisning og supervision foregår over nettet med brug af videokonferencer, så du kan tage uddannelsen derhjemme, uanset hvor du befinder dig på kloden. Skulle du være forhindret i at være med en dag, bliver alle forløb optaget, så du kan se dem efterfølgende. Uddannelses-videoer vil til enhver tid kunne ses igen, og du vil have adgang til dem resten af livet, så du altid kan genopfriske, hvad du har lært. Deltagelse kræver, at du har et webkamera og en mikrofon. I ugen op til intromødet får du tilsendt en vejledning i, hvordan videokonferencen fungerer. Er der problemer, får du hjælp til at løse dem, så alle er klar til intromødet. Her skal vi hilse på hinanden, snakke om vores baggrund, vores ønsker og forventninger og evt. særlige interesseområder. Også intromødet bliver optaget, så det kan ses efterfølgende. Dine personlige supervisioner foregår også som videomøder, og de bliver optaget, så du altid kan se dem igen. Det er selvfølgelig kun dig, der har adgang til disse optagelser bagefter.

Hvor meget tid skal der sættes af? 

Uddannelsen er tilrettelagt, så man kan passe et fuldtidsarbejde imens. Regn med at afsætte 4 timer om ugen til læsning, opgaver og undervisning. Der vil være videoer til hver kursusgang, og de sendes ud i god tid i forvejen, så man kan tilpasse det til sit øvrige program. Selve kursusdagene ligger lørdag eftermiddag. Efter hver kursusdag vil der være en række spørgsmål, der skal sikre, at man har forstået, hvad der er blevet gennemgået. I kursets anden halvdel skal du et par gange lave et oplæg om et bestemt emne til de andre studerende, og der vil også være en mindre, skriftlig opgave, som kan tage et par timer. Fra 10. kursusgang skal der derudover sættes tid af til personlig supervision på 3 klienter.

Sagt af deltagerne på NHT®-uddannelsen

Anette Paulin besidder en kolossal viden inden for hormonområdet, og som ekstra gevinst besidder hun en lige så kolossal viden inden for mange andre områder. På denne uddannelse har jeg fundet en balance melem det psykiske og det fysiske, som giver rigtig god mening for mig. Det er en helt ny verden, der åbner sig. Meget spændende faglige tekster, der har skullet læses før kursusgangen - det har gjort, at jeg har følt mig godt klædt på til hver kursusgang. Jeg har været meget tilfreds med Anettes "rådighedsrum" - og jeg har fået svar på, hvad jeg har spurgt om og supervision, når der var behov for det. Dejligt med de andre kursisters kommentarer og erfaringer, når der er blevet spurgt ind til noget i "klasseværelset". Det har været fantastisk spændende og udviklende. Jeg har været helt høj af at fordybe mig i dette emne. Anette er fagligt stærk og kompetent.Og så har det givet så meget mening for mig at kombinere mine tidligere uddannelser med NHT-vejledning. Der ligger en grundig og velunderbygget viden bag, og det skaber tryghed. Jeg føler mig godt klædt på til at modtage klienter og ved, at der er et godt netværk bag mig, hvis jeg skulle få brug for at stille spørgsmål. Det er rigtig godt, sådan som den teoretiske undervisning kombineres med praksis. Jeg er af den type som lærer bedst ved "learning by doing", så syntes det er godt at have klienter at øve sig på og supervision på dem, og de praktiske redskaber har gjort det nemt at integrere det i min egen praksis. jeg har lært rigtigt meget - jeg var lidt nervøs for, om det "bare" var en gennemgang af bogen. Det er det slet ikke - niveauet er langt højere og der er mange flere detaljer som jeg kan bruge direkte i behandling af klienter. Der er ikke blevet holdt tilbage på at videregive og dele ud af Jeres eget materiale i forbindelse med klient journaler og hvordan man kan holde bedst styr på det. Det viser bare hvor meget I ønsker at udruste os "nye" Hormonvej- ledere bedst muligt til at komme godt i gang med kommende klienter. I sørger for at sætte os grundigt og veluddannet på marken. Hatten af for det :-).
 Viden om de indbyrdes sammenhænge mellem hormoner og andre faktorer i en helhedsterapi, herunder ernæring og kosttilskud
Viden om hormonernes virkemåde, og hvordan ubalancer fører til specifikke sygdomme
 Færdigheder i at vejlede en klient i forebyggelse af sygdom og genoprettelse af balancen på basis af en hormontest samt evt. test af østrogen-metabolitter, Estronex-test.
NHT®-uddannelsen
 Alle nødvendige værktøjer til det praktiske forløb - fra information til nye klienter og bestilling af tests til udarbejdelse af individuel vejledning og opfølgning.
Copyright 2017 NHT Naturlig Hormonterapi® Center for Naturlig HormonTerapi - CVR 31828562 - kursus@nht.dk.
Naturlig hormonterapi - du har et valg! Uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi bygger på forskning og principper fremlagt i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” Bogen forudsættes læst inden kursusstart. Som deltager får du desuden tilsendt den nyeste udgave af ”Naturlig hormonterapi - du har et valg!” som e-bog - velegnet til studiebrug, fordi den er nem at søge i. Læs mere om bogen på forlagets webside
Er du behandler? - og arbejder du ud fra et holistisk livssyn? Så kan uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi® være noget for dig. Forskningen viser, at en lang række af de sygdomme og lidelser, som især kvinder oplever i de forskellige livsfaser, har at gøre med ubalance i hormonerne, og flere og flere ønsker vejledning på dette område. De vil gerne vide, hvad de reelt mangler af hormoner, og hvad de kan gøre for at genoprette hormonbalancen, og den viden kan du tilbyde dem med en uddannelse i NHT Naturlig Hormonterapi®.
Er du behandler? - og arbejder du ud fra et holistisk livssyn? Så kan uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi® være noget for dig. Forskningen viser, at en lang række af de sygdomme og lidelser, som især kvinder oplever i de forskellige livsfaser, har at gøre med ubalance i hormonerne, og flere og flere ønsker vejledning på dette område. De vil gerne vide, hvad de reelt mangler af hormoner, og hvad de kan gøre for at genoprette hormonbalancen, og den viden kan du tilbyde dem med en uddannelse i NHT Naturlig Hormonterapi®. En unik uddannelse Anette Paulin er uddannelsesleder på denne helt unikke uddannelse, der integrerer lægevidenskabelig forskning med et holistisk livssyn. Du bliver som behandler i stand til at give dine klienter en forståelse for de ubalancer, der ligger bag symptomer og lidelser, der har at gøre med hormonel ubalance - og du kan gøre det med et solidt fundament i den publicerede videnskabelige forskning. Du får også mulighed for at bygge din vejledning på objektive data fra laboratorietests - og sætte dem ind i en sammenhæng, hvor klientens lidelser ikke blot reduceres til måleresultater.

Byg videre på det, du allerede kan

Uddannelsen fungerer som en overbygning til den sundhedsfaglige uddannelse, du har i forvejen, hvad enten den er autoriseret eller alternativ. Formålet med uddannelsen er at gøre dig som behandler i stand til at integrere naturlig hormonterapi i din behandling. Det indebærer bl.a.:  

Personlig supervision

Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk læring, og du får personlig supervision af Anette Paulin samt udvalgte NHT®- vejledere. At give den nødvendige supervision til dig i arbejdet med dine første klienter er noget af det, der prioriteres højt på uddannelsen, fordi mødet med rigtige klienter er den bedste måde at få indarbejdet de ting, du undervises i på kursusgangene.

Optagelse

Uddannelsen henvender sig til erfarne behandlere, der kan vejlede klienter inden for veletablerede rammer, hvad enten det sker i det etablerede sundhedsvæsen eller som selvstændig. Der skal udfyldes et spørgeskema - er du interesseret i at være med, så udfyld spørgeskemaet. Bemærk: Holdet i 2018 er fyldt op. Spørgeskema for 2019 bliver lagt på medio januar.

Praktisk info

NHT®-uddannelsen er en 1-årig uddannelse, der består af 15 kursusgange samt supervisioner. Hvert uddannelseshold har plads til max. 18 deltagere. Holdet i 2018 er fyldt op. Information om uddannelsen i 2019 følger medio januar. Uddannelsesprisen er fradragsberettiget. Bemærk, hvis du er momsregistreret, at beløbet er momsfrit jvf. Momslovens §13, stk. 1 om undervisning alene med erhvervsmæssigt sigte. Næste uddannelsesforløb starter i januar 2018 med intromøde lørdag den 20. januar. RAB-godkendelse: Efteruddannelse, 240 lektioner / 180 timer.

Mere om online-uddannelse

Al undervisning og supervision foregår over nettet med brug af videokonferencer, så du kan tage uddannelsen derhjemme, uanset hvor du befinder dig på kloden. Skulle du være forhindret i at være med en dag, bliver alle forløb optaget, så du kan se dem efterfølgende. Uddannelses-videoer vil til enhver tid kunne ses igen, og du vil have adgang til dem resten af livet, så du altid kan genopfriske, hvad du har lært. Deltagelse kræver, at du har et webkamera og et headset. I ugen op til intromødet får du tilsendt en vejledning i, hvordan videokonferencen fungerer. Er der problemer, får du hjælp til at løse dem, så alle er klar til intromødet. Her skal vi hilse på hinanden, snakke om vores baggrund, vores ønsker og forventninger og evt. særlige interesseområder. Også intromødet bliver optaget, så det kan ses efterfølgende. Dine personlige supervisioner foregår også som videomøder, og de bliver optaget, så du altid kan se dem igen. Det er selvfølgelig kun dig, der har adgang til disse optagelser bagefter.

Hvor meget tid skal der sættes af? 

Uddannelsen er tilrettelagt, så man kan passe et fuldtidsarbejde imens. Regn med at afsætte 4 timer om ugen til læsning, opgaver og undervisning. Der vil være videoer til hver kursusgang, og de sendes ud i god tid i forvejen, så man kan tilpasse det til sit øvrige program. Selve kursusdagene ligger lørdag eftermiddag. Efter hver kursusdag vil der være en række spørgsmål, der skal sikre, at man har forstået, hvad der er blevet gennemgået. I kursets anden halvdel skal du et par gange lave et oplæg om et bestemt emne til de andre studerende, og der vil også være en mindre, skriftlig opgave, som kan tage et par timer. Fra 10. kursusgang skal der derudover sættes tid af til personlig supervision på 3 klienter.

Sagt om NHT®-uddannelsen

Anette Paulin besidder en kolossal viden inden for hormonområdet, og som ekstra gevinst besidder hun en lige så kolossal viden inden for mange andre områder. På denne uddannelse har jeg fundet en balance melem det psykiske og det fysiske, som giver rigtig god mening for mig. Det er en helt ny verden, der åbner sig. Meget spændende faglige tekster, der har skullet læses før kursusgangen - det har gjort, at jeg har følt mig godt klædt på til hver kursusgang. Jeg har været meget tilfreds med Anettes "rådighedsrum" - og jeg har fået svar på, hvad jeg har spurgt om og supervision, når der var behov for det. Dejligt med de andre kursisters kommentarer og erfaringer, når der er blevet spurgt ind til noget i "klasseværelset". Det har været fantastisk spændende og udviklende. Jeg har været helt høj af at fordybe mig i dette emne. Anette er fagligt stærk og kompetent.Og så har det givet så meget mening for mig at kombinere mine tidligere uddannelser med NHT-vejledning. Der ligger en grundig og velunderbygget viden bag, og det skaber tryghed. Jeg føler mig godt klædt på til at modtage klienter og ved, at der er et godt netværk bag mig, hvis jeg skulle få brug for at stille spørgsmål. Det er rigtig godt, sådan som den teoretiske undervisning kombineres med praksis. Jeg er af den type som lærer bedst ved "learning by doing", så syntes det er godt at have klienter at øve sig på og supervision på dem, og de praktiske redskaber har gjort det nemt at integrere det i min egen praksis. Jeg har lært rigtigt meget - jeg var lidt nervøs for, om det "bare" var en gennemgang af bogen. Det er det slet ikke - niveauet er langt højere og der er mange flere detaljer som jeg kan bruge direkte i behandling af klienter. Der er ikke blevet holdt tilbage på at videregive og dele ud af Jeres eget materiale i forbindelse med klient journaler og hvordan man kan holde bedst styr på det. Det viser bare hvor meget I ønsker at udruste os "Nye" Hormon vejledere bedst muligt til at komme godt i gang med kommende klienter. I sørger for at sætte os grundigt og veluddannet på marken. Hatten af for det :-).
 Viden om de indbyrdes sammenhænge mellem hormoner og andre faktorer i en helhedsterapi, herunder ernæring og kosttilskud
Viden om hormonernes virkemåde, og hvordan ubalancer fører til specifikke sygdomme
 Færdigheder i at vejlede en klient i forebyggelse af sygdom og genoprettelse af balancen på basis af en hormontest samt evt. test af østrogen-metabolitter, Estronex-test.
 Alle nødvendige værktøjer til det praktiske forløb - fra information til nye klienter og bestilling af tests til udarbejdelse af individuel vejledning og opfølgning.
Naturlig hormonterapi - du har et valg! Uddannelsen i NHT Naturlig Hormonterapi bygger på forskning og principper fremlagt i bogen “Naturlig hormonterapi - du har et valg!” Bogen forudsættes læst inden kursusstart. Som deltager får du desuden tilsendt den nyeste udgave af ”Naturlig hormonterapi - du har et valg!” som e-bog - velegnet til studiebrug, fordi den er nem at søge i. Læs mere om bogen på forlagets webside
NHT®-uddannelsen
Copyright 2017 NHT Naturlig Hormonterapi® Center for Naturlig HormonTerapi - CVR 31828562 - kursus@nht.dk.