Hvad er naturlige hormoner?

Den kemiske opbygning af naturligt progesteron.

Naturlige hormoner kaldes også humane hormoner eller bio-identiske hormoner. Det henviser til hormoner, som i deres biokemiske struktur er identiske med de hormoner, kroppen selv producerer.

Den identiske struktur betyder, at de fungerer i kroppen nøjagtig som kroppens egne hormoner. De kan indgå i kroppens naturlige samspil og kan omdannes til andre hormoner, som kroppen har brug for.

Den kemiske opbygning af det patenterede progestin MPA - medroxy-progesteron-acetat.

De naturlige hormoner er 100% magen til kroppens egne hormoner, og derfor kan de ikke patenteres. De findes jo i forvejen i menneskekroppen – kroppen har så at sige allerede “opfundet” dem.

I modsætning til dette står de patenterede hormoner, hvor den kemiske struktur er ændret på molekyleplan, så der fremkommer et andet stof, der ikke er magen til noget, der i forvejen findes i menneskekroppen. Det gælder f.eks. gestagenet MPA, der bl.a. bruges til hormonbehandling i overgangsalderen. 

Artikel: Hormonernes harmoni – om forskellen på syntetiske hormoner og kroppens egne hormoner.

De patenterede hormoner betegnes også som “syntetiske” hormoner i modsætning til de naturlige – som her på pro.medicin.dk: ‘Vedrørende p-piller som kan indeholde enten syntetiske eller naturlige østrogener…’

Betegnelserne “naturligt”, “humant” og “bioidentisk” bruges som regel synonymt, dvs. med den samme betydning, om et hormon, der er 100% magen til kroppens eget. Et eksempel på denne brug af “naturligt” kan ses på pro.medicin.dk om “naturligt progesteron” til behandling af kvindelig infertilitet.

Betegnelsen “humant” – i betydningen “menneskeligt”, magen til menneskets eget – er også udbredt, som f.eks. om det østrogen, østradiol, som bruges i hormonbehandling, ofte understreget ved at bruge både “naturligt” og “humant” – som her på pro.medicin.dk: “Naturligt, humant østrogen til lokal anvendelse.” 

Betegnelsen “bioidentisk” bruges mest i forskningsverdenen, især som betegnelse for den type hormonbehandling i overgangsalderen, hvor man benytter flere slags naturlige hormoner som erstatning for de hormoner, kvinden selv har produceret, den såkaldte “Bioidentical Hormone Therapy”. Eksempel her på pubmed.

 

Misforståelser om naturlige hormoner

Naturlige, bioidentiske hormoner kaldes naturlige, fordi de er naturlige for vores krop. Det er de, fordi de er identiske med hormoner, som vores krop selv producerer. Men det sker, at betegnelsen bliver misforstået som noget, der “kommer fra naturen.” Noget, der f.eks. er hentet fra planter. 

Planter er smukke, men naturlige, bioidentiske hormoner kommer ikke fra planter.

Den misforståelse optræder bl.a. i de officielle guidelines til  danske gynækologer. Her forveksler man betegnelsen “bioidentiske hormoner” med “planteøstrogener”, dvs. hormoner, der kommer fra planter. Det betyder, at man kommer til at give forkert information til patienterne. Se mere om dette i en artikel her på nht.nu.

Hormoner fra planter er ikke identiske med de hormoner, som menneskekroppen producerer, og deres virkning er ikke undersøgt lige så grundigt som kroppens egne hormoner. Forskellen på bioidentiske hormoner og plantehormoner kan du læse mere om i denne artikel her på nht.nu.

Behandlingsmæssige forskelle

Læser man på nettet, kan man let få det indtryk, at de patenterede hormoner er “næsten det samme” som de bioidentiske. Det gælder ikke mindst de patenterede progestiner som MPA, der bruges i hormonbehandling, og som ofte bliver beskrevet som noget, der kan erstatte det naturlige progesteron, kvinden selv har produceret. Det sker f.eks. på min.medicin.dk, hvor både kvindens eget progesteron og det patenterede MPA omtales som ‘gestagen.’ Det giver indtryk af, at der er tale om det samme stof.

Men selv om de patenterede progestiner binder sig til de samme receptorer som progesteron, frembringer de en helt anden virkning. Således bruger man naturligt progesteron til fertilitetsbehandling, fordi det kan hjælpe med at gennemføre en graviditet, mens de patenterede progestiner bruges i fortrydelsespiller til at fremkalde en abort. Der er nok ikke mange, der vil mene, at det er “næsten det samme”.

Et 52 siders metastudie, publiceret i Endocrine Reviews og udarbejdet af førende forskere inden for området, konkluderer da også, at der ikke er noget grundlag for at sætte naturligt progesteron i samme gruppe som de patenterede, syntetiske progestiner.

De syntetiske progestiner har meget anderledes biologiske og behandlingsmæssige egenskaber end progesteron, og det, at man omtaler dem som en samlet gruppe, er ikke acceptabelt.

Den praksis, vi ser på min.medicin.dk i eksemplet ovenfor, er netop det, som forskerne betegner som “ikke acceptabel.” Der er ikke grundlag for at kalde både naturligt progesteron og MPA for ‘gestagen’, for de har vidt forskellige virkninger.

Der er en grundlæggende forskel på bioidentiske og patenterede hormoner. Patenterede hormoner er pr. definition fremmedstoffer for kroppen – ellers kunne de ikke patenteres. Det betyder, at de ikke kan indgå i kroppens naturlige samspil eller omdannes til andre hormoner, som kroppen har brug for.

Patenterede hormoner kan derfor ikke bruges til at give, hvad der mangler. Både MPA og naturligt progesteron kaldes “gestagen”, fordi de er blevet placeret i samme gruppe. Men hvis kroppen mangler progesteron, udbedrer man ikke denne mangel ved at give et patenteret hormon som MPA, da det er et helt andet stof med andre virkemåder. 

Når f.eks. en kvinde når frem til menopausen falder produktionen af både østrogener og progesteron, men i den konventionelle hormonbehandling bliver der som erstatning kun givet et enkelt østrogen – østradiol, evt. sammen med et syntetisk, patenteret progestin. Der bliver ikke givet progesteron. Denne form for behandling har dokumenterede alvorlige bivirkninger. Forskningen viser, at en substitutions-behandling, hvor man reelt erstatter det, der mangler – herunder progesteron – ikke giver de bivirkninger, som er konstateret ved den konventionelle hormonbehandling.

Danske læger bliver desværre ikke uddannet til at erstatte det, der mangler. Ofte vil du få udleveret østradiol uden overhovedet at blive testet for, om du mangler det – og dermed bliver du påført en helt unødig risiko for kræft. Se mere i denne artikel på nht.nu.

Andre eksempler fra forskningen:

Man ved, at PCOS (en sygdom med cyster på æggestokkene) har at gøre med overvægt af østradiol og for lidt progesteron, men i stedet for at håndtere ubalancen giver man syntetiske hormoner i form af p-piller.

Man ved, at leddegigt har at gøre med overvægt af østradiol, men i stedet for at håndtere ubalancen, giver man medicin med alvorlige bivirkninger, som f.eks. Tocilizumab.

Man ved, at mangel på progesteron er en væsentlig årsag til epilepsi, men i stedet for at håndtere ubalancen, giver man medicin med alvorlige bivirkninger, som f.eks. clobazam, benzodiazepiner, vigabatrin, oxcarbazepin…

Forskningen viser, at man kan afhjælpe symptomer på overgangsalder – og andre hormonelle ubalancer – ved hjælp af naturlige hormoner, og at man kan gøre det uden de bivirkninger, som de patenterede hormoner har, så længe man sørger for at give de naturlige hormoner i balancerede doser, der svarer til kroppens naturlige produktion. Se et eksempel fra forskningen her på nht.nu.

I bogen “Naturlig hormonterapi – opgør med østrogenmyten” får du en grundig indføring i, hvordan bioidentiske hormoner kan bruges til behandling af lidelser som PMS, depression, lavt stofskifte, PCOS, endometriose og fertilitetsproblemer og til behandling og forebyggelse af alvorlig sygdom som knogleskørhed, sklerose og brystkræft. Bogen giver et unikt indblik i kroppens egne hormoner, deres samspil og funktioner i kroppen og har henvisninger til over 400 forskningsresultater. Læs mere om bogen her.

Mere på nht.nu om myter og fakta

Hvorfor ”Opgør med østrogenmyten”?

Læger bliver uddannet med en fortælling om, at østradiol er det eneste hormon, der har betydning for kvinder. Det har ingen bund i videnskaben, og det går ud over behandlingen af kvinder i alle livsfaser. Denne “østrogenmyte” blev skabt i 1930’erne, og det er på høje tid at få gjort op med den.

Læs mere »

Er bioidentiske hormoner farlige?

Hvis man giver, hvad der mangler, kan bioidentiske hormoner ikke blot stoppe hedeture og andre lidelser i overgangsalderen – de sænker også din risiko for at få alvorlige sygdomme senere i livet, viser forskningen. Den generelle frygt for hormoner er det virkelige problem…

Læs mere »