Blod, sved og videnskab

Er afgiftning bare en modedille - og sauna spild af tid? Se her, hvad forskningen siger...
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

AF ANETTE OG JENS-OLE PAULIN

En kvindelig læser spørger i Politiken, om man kan afgifte kroppen for giftstoffer ved at svede i en sauna. Nej, svarer Bente Klarlund – det er ikke muligt at svede giftstoffer ud, og der er heller ikke behov for det: ”Kroppen renser nemlig sig selv for de stoffer, den ikke har brug for”, og ”begrebet giftstoffer og behovet for udrensning af kroppen har ikke rod i naturvidenskaben.”

Ligesom der er klimafornægtere, så er der også kemi-fornægtere –  mennesker, som på trods af den videnskabelige evidens insisterer på, at giftstoffer ikke kan ophobe sig i kroppen, og at vi derfor slet ikke har et problem, som vi skal gøre noget ved. Klarlund hører til de ihærdige af slagsen – hun gentager igen og igen, at kroppen ikke ophober giftstoffer og selv kan udskille alt, hvad der skal udskilles.

For 100 år siden var det måske rigtigt – før det, man kan kalde den kemiske revolution, som begyndte i slutningen af 1800-tallet, og som for alvor tog fart i midten af 1900-tallet. Siden 2. verdenskrig er over 70.000 kemikalier sat i masseproduktion 1),
og de befinder sig i dag i vores fødevarer, i jorden og regnen – i maling, møbler, tøj, makeup – og i alle mulige andre produkter, vi kommer i kontakt med hver dag. Forskningen viser, at mange af disse stoffer ophobes i kroppen og øger vores risiko for overvægt og for sygdomme som astma og allergi, endometriose, forskellige former for kræft, stofskifteproblemer og manglende fertilitet. Hvad der er nok så alarmerende er, at gravide kvinder overfører disse stoffer til det ufødte barn. I 2009 fandt et amerikansk studie fra Environmental Working Group 232 kemiske stoffer i nyfødte børn – stoffer, der blev overført via navlestrengen.

Her i Danmark har vi to internationalt anerkendte forskere, som på hver deres område har brugt det meste af deres forskerliv på at påvise problemer med ophobning af giftstoffer i kroppen.
Det er Phillip Grandjean og Niels Erik Skakkebæk.
Professor, dr.med. Phillip Grandjeans forskningsområde har først og fremmest været hjernen og intelligensen. Hans studier har vist, at mange af de menneskeskabte kemikalier som PCB og sprøjtegifte påvirker hjernen og nervesystemet negativt og giver en lavere intelligens hos børn.
PCB har været forbudt i mange år, men det er her stadig. Det er nemlig meget lang tid om at blive nedbrudt, også i kroppen. Det spredes via fødekæden og ophober sig i fedtvævet. Herfra overføres det fra moderen til fosteret via moderkagen – og til det nyfødte barn via modermælken. Kvindens krop ser en graviditet som en mulighed for at slippe af med stoffer, som den ellers ikke er i stand til at udskille, og det lille barn er ekstra sårbart over for disse kemikalier, fordi hjerne, nervesystem, lever og udskillelsessystem ikke er færdigdannet.

Niels Erik Skakkebæk, professor og overlæge på Rigshospitalet, har først og fremmest forsket i de skader, som de kemiske stoffer forårsager på drenges kønsorganer. Skakkebæks forskning har vist, at kemikalier som ftalater og andre hormonforstyrrende stoffer i cremer, parfume og sprøjtegifte fører til misdannelser hos nyfødte drenge, testikelkræft og manglende fertilitet.

De to danske forskere står ikke alene. Mange undersøgelser har vist, at der er høje niveauer i navlestrengen og modermælken af stoffer som PCB, DDT og andre klorholdige sprøjtegifte, dioxiner, bromerede flammehæmmere, perfluorerede stoffer og BPA. Stoffer, som er forbundet med øget risiko for nedsat fødselsvægt, lavere intelligens, hormonelle forstyrrelser, stofskifteproblemer, diabetes 2, autisme, ADHD, neurologiske problemer, endometriose, demens og kræft.

Måske er det derfor, at påfaldende mange kemi-fornægtere netop findes blandt læger? Hvis man anerkendte al denne forskning, ville man være nødt til at inddrage nye tilgange til behandling af disse sygdomme – tilgange, som lægerne ikke har lært noget om på medicinstudiet.

De danske myndigheder er dog ikke helt så fornægtende som Bente Klarlund. Man anerkender, at skadelige kemikalier udgør et problem, og der lægges generelt stor vægt på at rådgive gravide kvinder om at undgå de værste kilder til kemikalier, bl.a. med Miljøstyrelsens kampagne ”Gravid? Kend kemien.”

Men hvad med alt det, der allerede er ophobet i kroppen? Ville det ikke være godt at kunne øge udskillelsen af giftstoffer inden en graviditet – og dermed skåne det ufødte barn? Og ville det ikke være godt for både kvinder og mænd, hvis de kunne gøre noget, der fremmede udskillelsen af de kemiske stoffer, som vi ved er en kilde til sygdom?
Her er det så, at den kvindelige læser spørger, om svedeture i sauna kan bruges til at udskille giftstoffer. Men Bente Klarlund afviser ikke alene, at det er nødvendigt – hun afviser også, at det er muligt:
”De stoffer, vi ikke har brug for, ender som urin, afføring og udåndingsluft. Og det er fejlagtigt at tro, at sundhedskadelige stoffer fra miljøet helt konkret kan skylles eller svedes ud af kroppen. Sveden består af vand og salte.”

Fra BUS-studiet: En række kemiske stoffer
udskilles i højere grad i sveden
end i urin og blod.

Forskningen viser noget ganske andet: At sveden også transporterer affaldsstoffer ud af kroppen, og at det er muligt at svede miljøgifte ud. Det fremgår bl.a. af det store BUS-studie (Blood, Urine, and Sweat Study = blod, urin og sved-studiet). Studiet havde to formål. For det første ønskede forskerne at undersøge, i hvor høj grad man kan måle de menneskeskabte kemikalier i sved. Normalt måler man dem i blod eller urin. Men da mange af disse kemiske skadevoldere er lipofile, det vil sige, at de ophobes i kroppens fedtvæv, så kan målinger af urin og blod vise for lave koncentrationer – lavere end hvad der findes i fedtvævet. BUS-studiet målte på en række forskellige stoffer: organiske chlorpesticider som DDT, phtalater, bromerede flammehæmmere, BPA, perfluorerede stoffer og PCB’er, og man lavede målinger i både blod, urin og sved. Det viste sig, at mange af stofferne var tilstede i højere mængder i sveden end i de andre materialer – i nogle tilfælde var stofferne endda kun målbare i sved.
Studiets andet formål var at undersøge muligheden for at mindske belastningerne fra disse stoffer netop ved at svede. Når disse stoffer i høj grad er tilstede i sved, så vil det at svede så meget som muligt være en måde at udskille stofferne på.
Forskerne konkluderer, at det at måle indholdet af giftige stoffer alene i blod og urin kan give en undervurdering af kroppens indhold af disse stoffer, og at måling i sved bør være endnu en måde at overvåge ophobningen af skadelige stoffer. Og de konkluderer også, at ”regelmæssige sessioner hvor man fremmer svedproduktionen må betragtes som en behandlingsmåde, hvorpå man ved gentagelse mindsker kropsbyrden af mange fremmedstoffer.”
Et metastudie har samlet i alt 24 studier, der har tilsvarende konklusioner. Se link nedenfor.

Med andre ord: Ja, kære kvindelige Politiken-læser. Du kan gøre både dig selv og dit eventuelt ufødte barn en stor tjeneste ved at sørge for regelmæssige saunaophold, hvor du sveder giftstofferne ud. Det er ikke Bente Klarlunds svar. Det er naturvidenskabens.

******************

1) P. Grandjean, ”Kemi på hjernen”, s. 276.

Forskning

EWG: Pollution in Minority Newborns: BPA  and other Cord Blood Pollutants
https://www.ewg.org/research/minority-cord-blood-report/bpa-and-other-cord-blood-pollutants

BUS-studiets resultater
Blood, urine, and sweat (BUS) study: monitoring and elimination of bioaccumulated toxic elements
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21057782

Human Excretion of Bisphenol A: Blood, Urine, and Sweat (BUS) Study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3255175/

Human Elimination of Phthalate Compounds: Blood, Urine, and Sweat (BUS) Study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3504417/

Biomonitoring and Elimination of Perfluorinated Compounds and Polychlorinated Biphenyls through Perspiration: Blood, Urine, and Sweat Study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3776372/

Human Elimination of Organochlorine Pesticides: Blood, Urine, and Sweat Study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5069380/

Human Excretion of Polybrominated Diphenyl Ether Flame Retardants: Blood, Urine, and Sweat Study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360950/

Meta-studie
Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury in Sweat: A Systematic Review
Journal of Environmental and Public Health
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312275/

– konkluderer: ”Sweating offers potential and deserves consideration, to assist with removal of toxic elements from the body.”

Bøger
Kemi på hjernen. Phillip Grandjean og Pernille Hermann, Gyldendal.

The estrogen effect: how chemical pollution is threatening our survival. Deborah Cadbury,
St. Martin’s Griffin

Artikler
Niels Skakkebæk; professor ved KU og overlæge ved Afdelingen for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet
Nysgerrighed og omhu bag markante resultater i fertilitetsforskning
https://sund.ku.dk/forskning/forskerprofiler/niels_skakkebaek/

Brystmælk overfører farlig kemi fra mor til barn
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5586240/Brystm%C3%A6lk-overf%C3%B8rer-farlig-kemi-fra-mor-til-barn

Er din modermælk giftig?
https://www.femina.dk/mama/baby/amning/er-din-modermaelk-giftig

Øvrige kilder
Citater fra Politikens sundhedsbrevkasse, 30.6.2018

Gode råd til dig, der er gravid, eller ønsker at blive det
Fra miljøstyrelsen
http://mst.dk/kemi/kemikalier/saerligt-for-borgere-om-kemikalier/tema-gravid/

Del på

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Fra Anette's blog

Hvad har C-vitamin at gøre med hormoner?

En glad ged! Den producerer 13.000 mg C-vitamin i døgnet, så den behøver ikke tage tilskud. Men hvad med os andre? Får vi C-vitamin nok til at producere de hormoner, vi har brug for?

Kvinde kend dine hormoner

KDHforside250px
- en bog om balance i alle aldre
Mere om emnet

Farlig kemi – betyder det så meget?

Podcast med Anette Paulin og vært Cristine Wasgaard om den skjulte kemi. Har vi fået mindre af den i hverdagen – eller mere – og hvad gør den egentlig ved os?

Naturlig hormonterapi
– din guide til genopretning af hormonbalancen med naturlige midler

“Den bog er der virkelig brug for.”
Læge Carsten Vagn-Hansen

Læs mere om bogen

Følg os på

– et magasin om
naturlig sundhed
Få vores nyhedsbrev

Vi hjælper kvinder til at hjælpe sig selv.

Seneste artikler

© Center for Naturlig Hormonterapi

webisde fra ❤

Nyt om naturlig hormonterapi

Få sidste nyt!

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyt om forskningen, gode tilbud – og tips til en sund hormonbalance.